OSTRAVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN

aneb nejen řepa se má tahat společně

REGISTRACE

9. 12. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava

Základní informace

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, kolegové,

i přes nelehké období české pediatrie si myslíme, že nejlepší recept pro překonání tohoto krizového období je dělat věci společně, tak jak se říká v jedné české pohádce, tahat všichni za jeden provaz. Nechceme se vracet do minulosti a ani tvořit nové hybridní formy vzdělávání, chtěli bychom Vás všechny pozvat na setkání, kde uslyšíte zajímavé informace napříč mnohými odbornostmi, kde společným jmenovatelem bude dětský pacient. Rádi bychom našli společnou řeč nejen nad řešením zajímavých kasuistik, ale i nad běžnými problémy, které trápí pediatry na klinikách a odděleních, ale také v ambulantní péči.

Srdečně Vás zveme na společné setkání

Alice Nogolová, Jan Pavlíček, Jan Boženský


Termín a místo konání

9. 12. 2023, Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava, Zábřeh


Pořadatel

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky


Odborní garanti konference

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., přednosta Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, LF OU
MUDr. Alice Nogolová, Ph.D., primářka Dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava, p. o.
MUDr. Jan Boženský – primář Dětského oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a. s.
MUDr. Ilona Hülleová – SPLDD ČR


Organizační zajištění

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
martinikova [at] arkon-produkce [dot] cz

Živnost oprávněná k organizování kongresu pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.


Akreditace ČLK / Certifikáty

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.

Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE.
My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení konference.


Děkujeme partnerům a vystavovatelům za podporu.
Bez jejich pomoci bychom nemohli sympozium pořádat.

GENERÁLNÍ PARTNER
drmax

HLAVNÍ PARTNER


PODPORA KONFERENCE